GIẢI PHÁP QUẢN LÝ VẬN TẢI N-TMS 2.0

HOẠCH ĐỊNH TUYẾN ĐƯỜNG TỐI ƯU

HOẠCH ĐỊNH TUYẾN ĐƯỜNG TỐI ƯU - TỰ ĐỘNG

Hệ thống sẽ tự động hoạch định tuyến đường tối ưu từng phương tiện phù hợp với những đơn hàng, loại hàng hóa và tuyến đường phù hợp, hệ thống đưa ra kết quả tối ưu nhất. Giảm chi phí cho danh nghiệp.

GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN

GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN - GPS

Hệ thống giám sát phương tiện có trên hệ thống theo thời gian thực, biết được hoạt động di chuyển của phương tiện

N-TMS V2.0

HỆ THỐNG N-TMS 2.0 (TỰ ĐỘNG HÓA QUY TRÌNH)

Quản lý vận tải hàng hóa, tự động hóa mọi quy trình. Bao gồm những tính năng chính sau

TỰ ĐỘNG HÓA - KẾ HOẠCH VẬN CHUYỂN ĐƠN HÀNG

Hệ thống sẽ tự động tạo kế hoạch một cách thông minh và tối ưu dựa vào cấu hình theo nhiều điều kiện...

TỰ ĐỘNG HÓA - HOẠCH ĐỊNH TUYẾN ĐƯỜNG TỐI ƯU

Hệ thống tự động tạo hoạch định tuyến đường, sử dụng thuật toán hoạch định tuyến đường tối ưu, sẽ đưa ra những phương án tối ưu nhất và chi phí thấp nhất cho doanh nghiệp ...

TỰ ĐỘNG HÓA - ĐIỀU PHỐI

Hệ thống tự động tạo chuyến giao hàng dựa vào những dữ liệu đã được phân tích...

GIÁM SÁT PHƯƠNG TIỆN - THỜI GIAN THỰC (GPS)

Giám sát tất cả phương tiện, giám sát theo chuyến giao hàng, giám sát hoạt động phương tiện...

GIÁM SÁT CHUYẾN GIAO HÀNG - THỜI GIAN THỰC (GPS)

Giám sát tất cả phương tiện theo từng chuyến giao hàng, biết được thông tin vị trí & tiến độ...

ĐƠN HÀNG

Quản lý đơn hàng theo từng công ty - chi nhánh, thông tin về hàng hóa...

QUY TRÌNH

Quản lý quy trình duyệt của Đơn Hàng, Kế Hoạch Vận Chuyển theo một quy trình của doanh nghiệp. Tránh sai sót khi vận chuyển.

PHƯƠNG TIỆN

Quản lý thông tin phương tiện theo từng công ty - chi nhánh, sữa chữa bảo dưỡng, cấp phát vật tư, đăng kiểm...

TÀI XẾ

Quản lý thông tin cơ bản về tài xế theo từng công ty - chi nhánh.

KHÁCH HÀNG - ĐỐI TÁC

Quản lý thông tin khách hàng - đối tác, quản lý công nợ của khách hàng.

THU - CHI

Quản lý thu chi của từng công ty - chi nhánh, thu chi theo phiếu sữa chữa - bảo dưỡng, thu chi theo đơn hàng ...

THUÊ - CHO THUÊ

Hệ thống có thể quản lý việc thuê hoặc cho thuê về Tài xế, Phương Tiện, Kho Bãi

KHO - BÃI XE

Quản lý thông tin Kho - Bãi Xe theo từng công ty - chi nhánh

BÁO CÁO

Mỗi tính năng sẽ có báo cáo riêng theo từng tính năng nó.

PHÂN QUYỀN

Phân quyền theo tính năng, theo công ty chi nhánh, phân quyền theo nhóm người sử dụng.

ĐA CÔNG TY - CHI NHÁNH

Hệ thống quản lý Đa Công Ty , Đa Chi Nhánh của doanh nghiệp.

ĐA QUỐC GIA

Hệ thống quản lý đơn hàng mọi quốc gia của doanh nghiệp, của nhà thầu...

ĐA NGÔN NGỮ

Hệ thống cho phép đa ngôn ngữ để tiện sử dụng tùy đối tượng.

BẢNG GIÁ

THÔNG TIN BẢNG GIÁ GIẢI PHÁP N-TMS

LIÊN HỆ

LIÊN HỆ CHÚNG TÔI

Chúng tôi tự hào đã giúp hơn 100+ công ty vận tải tại Việt Nam đã tối ưu trong quá trình vận hành cũng như giảm bớt chi phí cho doanh nghiệp.

Địa chỉ làm việc

274/44 Nguyễn Văn Lượng, P.17 Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại

0906 315 374 (Mr.Tiến)